Skip to main content

KENGO KUMA & ASSOCIATES INC., AKT II LIMITED, GEORGES BATZIOS ARCHITECTS-G.BATZIOS MIKE, DOXIADIS + LTD, HILSON MORAN PARTNERSHIP LTD

Competitor (N. 9)

KENGO KUMA & ASSOCIATES INC. (Japan)-Lead Architect

AKT II LIMITED (United Kingdom)

GEORGES BATZIOS ARCHITECTS-G.BATZIOS MIKE (Greece)

DOXIADIS + LTD (Greece)

HILSON MORAN PARTNERSHIP LTD (United Kingdom)

banner
Design Team

KENGO KUMA & ASSOCIATES

Kengo Kuma

Aris Kafantaris

Nicola Maniero

Derin Kinacigil

Mila Dimitrovska

Tania Utomo

Ludovica Cirillo

Federico Girolimini

Juan Franco

Marco Santini

Yohei Mochizuki

Guilherme Novak

AKT II

Martin Ocampo

Dean Cadby

Jonathan Rodger

Alex Henderson

GEORGES BATZIOS ARCHITECTS-G.BATZIOS MIKE

George Batzios

Spyridon Kleissas

Stavros Frantzios

Manto Monogiou

Vasia Theodoraki

Eva Dimoula

Olga Keleki

DOXIADIS +

Thomas Doxiadis

Antigoni Frantzela

Alexia Karakassis

HILSON MORAN PARTNERSHIP

Matt Kitson

Chris Taylor

Anna Tsoumi

ΙNDIVIDUAL ADVISORS/ CONSULTANTS

Stephan Balzer, Red Onion

Tewfik Hammoudi

Eleni Papanastasiou

Athanasios Mousmoulidis, Interform

Dimitrios Mousmoulidis, Interform